ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 29 • Day 30 (updated)

"Going.... nowhere!!"

Yes!!!!! I did it.... I can't believe it!
Exhausted but I dit it!!!
The last two paintings I wanted to paint them together in order to create some kind of diptych,
while they stand as two defferent paintings on their own.
I used acrylics and Art stix.

It was a great journey, thanks to Leslie Saeta...
I learned a lot, I played, I was happy and I tried new things. Can I ask for more?? Of course not....
I need a little break now, but there are a lot of other things that I want to share with you, so keep in touch....
And thank you very very much to follow me on this challenge!!
Tomorrow I'll post a collage with all my paintings together...

"Going Nowhere" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm each painting • Art stix, acrylics

"I never wanted color to be color, I never wanted texture to be texture or images to became shapes.
I wanted them all to fuse together into a living spirit"
Clyfford Still

I keep asking myself if Ι managed to get there, but I really don't have the answer yet!!

*Ι reworked the paintings a bit and I updated the post 4 hours later.... (this in my need to go further)

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 28

"De - construction"
Two days left and I'm feeling sad....

"De - construction" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • indian ink, acrylics and art stixs • 45,00 e
"Learn the rules like a pro so you can break them like an artist"
Pablo Picasso

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 27

"Whispers..."

3 paintings away...

"Whispers" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • acrylic paints • 45,00 e
"I found I could say things with color and shapes that I couldn't say any other way - things I had no words for"
Georgia O' Keeffe

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 26

"Sunshine"
Almost there....
Only 4 paintings away.....

"Sunshine" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • watercolors, indian ink, soft pastels • 45,00 e

"The point of painting is not to make a picture"
Robert Henri

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 25

"Destination"

"Destination" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • modeling paste, watercolors, art chalk and soft pastels • 45,00 e

"30 paintings in 30 days" • Day 22 • Day 23 • Day 24

I was too lazy to paint during the weekend, so I devoted Sunday afternoon to make three paintings in a row. I'm back on track...

"Blue moon"

"Blue moon" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax, watercolors and soft pastels • 45,00 e

"The game"

"The game" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax, watercolors, soft pastels • 45,00 e

"Inner thoughts"

"Inner thoughts" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax, watercolor and soft pastels • 45,00 e


Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 19

"The map"
This morning I had no idea what to paint (once more) so I started drawing lines with wax and watercolors...
Then I dropped some ink, added color touches with soft pastels and finished the painting with white acrylic paint and lines again.
You can see a step by step demonstration....

"The map" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax, watercolors, soft pastels and acrylic paint • 45,00 e

Step by step

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 18

"Upside down"
Earlier this morning as I was looking to some notes for my courses I discovered a sketch of an hybiscus in a bottle... I decided to paint that for today. The title is because I turned the sketch upside down...
Wax, watercolors and soft pastels, I love this technique, as well as the painting knife that I used a lot on this project.

Paintings of the group here.

"Upside down" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax, watercolors, soft pastels • 45,00 e

The sketch

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 17

"Cityscape"
This painting is inspired from the view of my window.
Night scene I think, painted with wax, watercolors and soft pastels.
It is really very deliberated not to have any subject in mind, just seek the inspiration of the day.

"Cityscape" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax, watercolors and soft pastels • 45,00 e

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 16

"The portrait"
Abstracting the human figure it's a rather difficult procedure...
I tried here to capture the feeling of a woman lost in her thοughts.
What do you think?? Can we consider this painting as an abstract?
Comments are always very welcome!

"The portrait" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax and watercolors • 45,00 e


Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 15

"The bonjo player"
Day 15 is actually half way through the project!!! Wow!!
I have already learned a lot of things....
I'll write all of my thoughts and conclusions about my journey through abstracts in the last day, so be patient and stay tuned!!
Today I painted with wax crayon and watercolors.

"The bonjo player" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax crayon and watercolors • 45,00 e
Paintings of the group here.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 14

"Blue raindrops"
Freedom..... Yeah!!!!!!!!
No comments for today....
Just feel wonderful!!!!!!!

"Blue raindrops" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax crayon, watercolors, ink, alcohol, acrylics and oil pastels • 45,00 e"30 paintings in 30 days" • Day 13

"The rose"
Yesterday I was fascinated, today I was frustraded... That's the "life of an artsit".....
As I was looking for my subject I felt that the series story narrows my possibilities...
I was very srtessed, I coudn't finf anything to please me so I painted the center of a rose.
Easy subject, I thougt, but guess what.... It wasn't... mostly because I wasn;t painting it from my heart!!!
So I covered everything with white acrylic and then I took my painting knive at hand.....
et voila!!!!
Decided to stop the series and paint whatever each day brings to mind and heart... whether is from my sketchbook, from nature or from my dreams...!!
See you tomorrow....

"The rose" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • acrylics • 45,00 e

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 12

Abstracting nature 2 • "The path"
Very simple technique for today, just art stix (of Prismacolor) and some indian ink...
It's really amazing how it turned out this one, I coudn't beleive it myself.
I started looking for patterns in the tree tronc and then I just followed my imagination.
Day 12 and I'm facsinated by this project!!

Paintings of the group here.

"The path" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • Art stix, indian ink • 45,00 e.

My starting point

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

"30 Paintings in 30 Days" • Day 11

Abstracting nature 1 • "Alter ego"
At last!
I'm on time after a very difficult day!! I had to do a lot of things, plus a lack of inspiration... you don't need more to find yourself at the end of the day in front of a white paper....
After a long thought I decided to abstract nature forms.
It's challenging enough I think, because organic forms have allready some kind of abstraction.
That makes me want to go a step further...
For today my model was a seashell and I painted with art stix, watercolor and acrylics using a painting knive.
That's all for now, see you tomorrow....

"Alter ego" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • art stix, watercolors, acrylics • 45,00 e

My starting point.... 
Perhaps the painting needs more blues in the low part.... Wondering....

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 10

From my sketchbook 5 • "Life"
Explosion of feelings, moments, facts, and a lot more of things epresses life!
How can we paint it????
I just followed my instinct, nothing more....
This is the last painting of the second series, what's next???
I'll show you tomorrow!!
Technique: watercolor and wax crayon, soft pastels for the finishing touches.

The paintings of the group here.

"life" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax crayon, watercolors, soft pastel • 45,00 e
And the eperiment in my sketchbook.
In the first step I drew with my eyes closed and a charcoal.


In the second step I chose a square inside the lines and I added color with gouache.


See you tomorrow!!!

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 9

From my sketchbook 4 • "Le petit navire"
Today I painted with my "wrong hand", that means the left one. I used a big brush and let the watercolors imerge one to another.
It's a very amusing procedure....
I used wax white crayon, watercolors and soft pastel.
Wondering... is that really an abstract?? What do you think??

"Le petit navire" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax crayon, watercolors, soft pastel • 45,00 e.

Initial sketch

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 8

From my sketchbook 3 • "Inner space"
Not so much to say about today's painting except that I used a very limitted palette.
Just red, black, white and a bit of green.
Technique: Random lines with a wax crayon, watercolors, soft pastel and white acrylic.
As for the initial sketch, I'm not really sure that I can call it that way.
Better to say "a happy moment of nonsense".... Enjoy!!


"Inner space" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax crayon, watercolors, soft pastel, acrylic • 45,00 e

The initial sketch

The group's paintings here.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 7

From my sketcbook 2 • "The clown"
Another sketch became today's inspiration. This sketch was done with my "wrong hand".
Started the painting with oil pastels, continued with watercolors and finished with acrylics and a painting knive as well!!

"The clown" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • oil pastels, watercolor and acrylics • 45,00 e.
The initial sketch...


The paintings of the group here.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 6

From my sketchbook 1 • "Poppies"
For the next five paintings I decided to dig in my sketchbooks and crop my sketches in order to achieve abstract compositions.
In each painting I'll post the initial sketch as well.
So, here is my first attempt. Comments are welcome...
Technique: charcoal drawing, watercolor underpainting and acrylics using a painting knive which I think is very challenging to create abstract marks!

"Poppies" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • charcoal, watercolor, acrylics • 45,00 e
And the initial sketch...


Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 5

Drippings 5 • "In the woods"
Today I painted with exacltly tha same technique as yesterday, just added a small sponge together with the brushwork.
It's the last painting of the dripping series, I'm wondering about tomorrow....

"In the woods" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • wax crayon, watercolor, acrylics 
and oil pastel • 45,00 e
The paintings of the group here.

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 4

Drippings 4 • A bunch of flowers
Hello to everyboby, wish you a very pleasent and creative week!
I started this painting by drawing random lines with a white wax crayon.
Then I dripped watercolors, moved the paper as usual, painted some very loose lines with my brush and finally added some details with oil pastels.


See the rest of the paintings here.

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 3

Drippings 3 • Summer Breeze
I started my painting with blue turquoise and yellow ink. Then I worked the wet surface with a painting knive adding a bit of acrylics here and there.
Day by day ideas are flowing in my mind about my abstracts and I'm trilled about it!
Really wondering  to see where the whole project will end up....

"Summer Breeze" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm
Inks and acrylics • Price: 45,00 e.,
See the paintings of the group here.

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" • Day 2

Drippings 2 • Joy
In today's painting I started by creating a colorful background with acrylics.
Then I dripped different inks and moved the paper in defferent directions in order to let the drippings go around. I finished the painting using a toothpick again, dragging the wet ink outside the color spots.

For all paintings in the series I'm using watercolor paper 300 to 400 gram.
As I already said they are all for sale in one unique price of 45,00 e., each.
For handling and shipping the prices are:
5,00 e., for Europe
10,00 e., for the rest of the world
and they all come with a matte.
If you wish to purchase any of them please email me at:
mariela663@gmail.com

Yoy can see all the paintings of the group here.

"Joy" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • acrylics, inks • 45,00 e.,
Πολύ μου αρέσει η όλη διαδικασία...
Με απελευθερώνει μια και βρίσκεται στον αντίποδα της Αγιογραφίας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Νιώθω πως το ένα τροφοδοτεί το άλλο....


Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2016

"30 paintings in 30 days" challege!! • Day 1

Happy New Year to all!
I'm following Leslie Saeta's challenge to start the year in a very creative mood!
I decided to go abstract. It's an oportunity for me to try something out of my comfort zone. I have already done experiments in the past, but never really paint abstract.
I'm thinking to work in 6 series of 5 paintings exlporing different approaches, techniques and color schemes.
They will have all the same size, that is 15 X 15 cm and they will be for sale through internet. More about this tomorrow.
In the first series I'm starting with drippings.
In Day 1 painting I worked with black ink drippings and then with watercolors and acrylics using brushes, sponges and a toothpick as well!
Enjoy!!

"Secret Place" • Mariela Constantinidis • 15 X 15 cm • ink, watercolors, acrylics
Price: 45,00 e., + shipping and handling
Καλή χρονιά σε όλους!!!
Όπως ήδη καταλάβατε ξεκινώ τη χρονιά πολύ δημιουργικά....
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε αυτή τη σειρά αναρτήσεων θα γράφω κυρίως στα Αγγλικά μια και η ομάδα στην οποία συμμετέχω είναι άνθρωποι από όλο τον κόσμο!
Ελπίζω να σας αρέσει, να το βρείτε ενδιαφέρον αλλά και να σας εμπνεύσει....


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails